Refleksoterapia i akupunktura po urazach kręgosłupa

Akupunktura w urazach rdzenia kręgowego

Obok diety i ziół akupunktura należy do najstarszych metod leczenia. Za jej ojczyznę uważa się Chiny, choć wiemy, że była stosowana w starożytnym Egipcie (1550r.p.n.e.), Nepalu, Tybecie czy Indiach. Rozwijała się też w Korei, Wietnamie i w końcu w Europie (Francja). Dziś, nadszedł czas kiedy zachodni świat nauki zaczął doceniać mądrość zasad jakimi się kieruje i praw natury na jakich jest oparta akupunktura. Kluczowym słowem wydaje się być harmonia, dużo szerzej rozumiana niż homeostaza . Od dawna kusi nas atrakcyjna koncepcja pogodzenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej z Medycyną Zachodnią, jest to jednak b. trudne o ile w ogóle możliwe, dlatego też, w swoich ocenach i wyborach powinniśmy kierować się otwartością i mądrością wynikającą z zaakceptowania dwóch równoległe istniejących systemów leczenia.

Uraz kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego i przewlekły charakter powikłań, codziennie weryfikują naszą skuteczność leczenia, usprawniania i profilaktyki następstw tego zdarzenia.
Do prawidłowego przebiegu procesu leczenia niezbędne jest zapewnienie właściwego funkcjonowania kluczowych systemów i przywrócenie ich wzajemnych powiązań. U podstaw tej zasady leży regulacja układu wegetatywnego tj. właściwa polaryzacja neuro-wegetatywna, warunkująca prawidłowy przebieg procesów metabolicznych. Szczególnie trudne jest leczenie spastyczności, dysfunkcji ukł. trawiennego, niewydolności żylnej kkd, dysrefleksji autonomicznej, bólów neurogennych, dysfunkcji układu moczowego, zaburzeń trofiki i metabolizmu mięśni, przykurczów neurogennych i atrofii oraz przeciążeń systemowych. Wprowadzenie zaleceń wynikających ze wskazań Tradycyjnej Medycyny Wschodniej u osób z porażeniami po urk. jest złożonym i jak wszystko w medycynie, odpowiedzialnym zadaniem.

Świadom Państwa obaw przed nieznanym a jednocześnie zdając sobie sprawę z roli jaką może pełnić dieta, ziołolecznictwo, akupunktura i inne zabiegi TCM w leczeniu osób po urazach kręgosłupa – chcę gorąco polecić tę koncepcję wszystkim naszym pacjentom.

Kierownik Zakładu Rehabilitacji Leczniczej
w Urazach i Chorobach Kręgosłupa AKSON
Stefan Okurowski