Władzami Stowarzyszenia „AXIS” są:

– Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia (Walne Zebranie),
– Zarząd,
– Komisja Rewizyjna.

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Zarząd zwołuje Walne Zebranie co najmiej dwa razy do roku. Do uprawnień Walnego Zebrania należy m.in.: wybór i odwołanie członków Zarządu, podejmowanie uchwał, przyjmowanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i inne.

Zarząd w składzie 3-osobowym jest organem wykonawczym i przedstawicielskim Stowarzyszenia. Kadencja Zarządu trwa 5 lata do chwili wyboru nowego Zarządu. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwały we wszystkich sprawach, dla których ta forma działania jest właściwa.

Komisja Rewizyjna kontroluje w szczególności: przestrzegania przepisów organizacyjnych Stowarzyszenia, realizacje programu przez władze organizacyjne, działalność finansową i majątkową władz organizacyjnych Stowarzyszenia.

Skład Zarządu

ANDRZEJ KOBUSIŃSKI

PREZES

Członek Zarządu Stowarzyszenia AXIS od 2004 roku. Prezes Zarządu w latach 2009-2014 i w obecnej kadencji od 2014 roku.

KRYSTYNA ŚWIDERSKA

WICEPREZES

Doktor Nauk Wychowania Fizycznego – specjalista w zakresie gimnastyki leczniczej, jest autorką 35 prac naukowych, głównie o tematyce związanej z kręgosłupem.

DIANA BULANDA

CZŁONEK ZARZĄDU

Absolwentka UE we Wrocławiu z pracą magisterską na temat wpływu funduszy unijnych na jakość życia osób z niepełnosprawnością. Problemy życia po urazie rdzenia zna z autopsji.

Skład Komisji Rewizyjnej

  • Beata Włodarczyk
  • Tomasz Żygadło
  • Magdalena Rydosz
Napisz do nas