W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „AXIS” Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest „AXIS” Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego we Wrocławiu. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: aksonaxis@wp.pl lub pisemnie na niżej wskazany adres siedziby administratora.

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w związku z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia „AXIS”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.

Okres przechowywania danych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania działalności Stowarzyszenia „AXIS”  – przez czas jej wykonywania, a w przypadku.

 Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

 Pani/Pana prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

                               Z poważaniem

„AXIS” Stowarzyszeniu Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego

  1. Bierutowska 23

           51-317 Wrocław

Pobierz Statut Stowarzyszenia