Celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom po urazie rdzenia kręgowego, dotkniętym paraliżem kończyn – najczęściej w wyniku wypadków drogowych lub związanych z uprawianiem sportu. Nasze stowarzyszenie działa pod patronatem Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa, której prezydentem jest prof. Gerwazy Świderski, wybitny specjalista w zakresie chorób kręgosłupa.

Stowarzyszenie „AXIS” jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia kręgowego oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie działalności w sferze działań zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 2. Jest to wyłączna działalność statutowa.
 3. umożliwienie chorym po urazach rdzenia kręgowego rehabilitacji prowadzącej do pełnego powrotu funkcji ruchowej,
 4. upowszechnienie metod rehabilitacji prowadzących do możliwie najpełniejszego powrotu do zdrowia,
 5. działalność umożliwiająca chorym podejmowanie pracy zawodowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. prowadzenie banku informacji o metodach i możliwościach leczenia konsekwencji po urazach rdzenia kręgowego,
  2. udzielenie pomocy finansowej umożliwiającej kompleksową rehabilitację,
  3. współpracę ze środkami masowego przekazu w celu propagowania nowych metod leczenia i usprawnienia ruchowego,
  4. współpracę z krajowymi, zagranicznymii międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i założeniach statutowych,
  5. prowadzenie działalności w sferze działań zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych po urazach rdzenia kręgowego znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
  6. przeznaczanie środków na utrzymanie i rozwój ośrodków rehabilitacji osób po urazach rdzenia kręgowego.

Pobierz Statut Stowarzyszenia