Loading...

Zakład Neurorehabilitacji „Akson” powstał we wrześniu 1992 roku, a trzy miesiące później powołano Stowarzyszenie „AXIS”.

Celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom po urazie rdzenia kręgowego, dotkniętym paraliżem kończyn – najczęściej w wyniku wypadków drogowych lub związanych z uprawianiem sportu.

Opiekę nad programem leczenia i usprawniania w Akson objął twórca polskiej spondyliatrii prof. dr hab. med. Gerwazy Świderski, który do dziś wspiera naszą działalność w poprawie organizacji pracy i dbałości o poziom leczenia.

Obecnie zespół specjalistów zajmujących się neurorehabilitacją osób z para – i tetraplegią tworzą lekarze Kliniki Neurochirurgii AM oraz fizjoterapeuci specjalizujący się w neurorehabilitacji pacjentów z powikłaniami neurologicznymi po urazie rdzenia kręgowego.

Stowarzyszenie AXIS działa pod patronatem Światowej Federacji Chirurgów Kręgosłupa, której prezydentem jest prof. Gerwazy Świderski. Stowarzyszenie „AXIS” jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby po urazie rdzenia kręgowego oraz osoby działające w ruchu rehabilitacji.

Sprawdź nasz ośrodek https://walk-again-project.org/#/pl  i poznaj działania Stowarzyszenia : https://walk-again-project.org/#/pl

ZOBACZ ILE MOŻEMY WSPÓLNIE ZROBIĆ

W Akson,wykorzystując nowoczesne techniki neurorehabilitacyjne, biorąc udział w poszukiwaniu nowych dróg medycyny zrobimy wszystko, by pomóc Ci osiągnąć jak największą sprawność. W stowarzyszeniu Axis dzielimy się doświadczeniami jak dobrze żyć po urazie rdzenia kręgowego zachowując godność i pogodę ducha. W gronie osób z podobnymi problemami, dzielimy się doświadczeniami i wspólnie spędzamy fantastycznie czas. Jesteśmy otwarci i nie zamykamy się – członkowie Axis, to także ludzie w pełni zdrowi.

Napisz lub zadzwoń do nas