Zakład Neurorehabilitacji „Akson” powstał we wrześniu 1992 roku, od początku działalności skupieni byliśmy na konkretnym problemie i dzięki tak wąskiej specjalizacji staliśmy się pierwszym w Polsce ośrodkiem prowadzącym wieloletnie leczenie osób z niedowładami i porażeniami po urazie rdzenia kręgowego. To doświadczenie pozwala nam stale rozwijać specjalistyczny program opracowany z myślą o tej jednostce chorobowej.

Skupienie się na niedowładach i porażeniach poprzecznych zaowocowało podjęciem współpracy z Kliniką Neurochirurgii Akademii Medycznej we wspólnym prowadzeniu pacjentów po transplantacji glejowych komórek węchowych (OEC)inicjujących neurogenezę w rdzeniu kręgowym.
Wrocławska Akademia Medyczna jak dotąd jest jedynym w kraju ośrodkiem wpisanym na światową listę placówek klinicznych zajmujących tym zagadnieniem.

Udoskonalanie programu specjalistycznej fizjoterapii wymagało opracowania urządzeń umożliwiających poszerzenie zakresu stymulacji układu nerwowego w treningu neurorehabilitacyjnym. Między innymi we współpracy z Politechniką Wrocławską powstała platforma wibracyjna niskich częstotliwości stanowiąca funkcjonalne uzupełnienie Uniwersalnego Pionizatora Usprawniania Ruchowego, zaprojektowanego w naszym Zakładzie.

Stowarzyszenie „AXIS” powstało w 1992 roku przy Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Akson” i było wyrazem potrzeby niesienia pomocy osobom, które doznały urazu kregosłupa z powikłaniami neurologicznymi: para – i tetraplegią, czyli porażeniem kończyn dolnych lub dolnych i górnych.

Inicjatorem jego powstania był krąg ludzi skupionych wokół Profesora Gerwazego Świderskiego, nestora ortopedii,twórcy polskiej spondyliatrii, wybitnego specjalisty w zakresie chorób kręgosłupa.

W latach 50-tych osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego skazane były w Polsce na powolne umieranie wskutek powikłań płucnych, rozległych odleżyn i zakażeń układu moczowego. Dzięki pionierskiej pracy prof. Świderskiego wielu jego pacjentów z urazami rdzenia kręgowego uzyskało możliwość skutecznej pomocy operacyjnej i rehabilitacyjnej.

Podstawowym celem działalności Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego „AXIS” jest wszechstronna pomoc osobom dotkniętym porażeniem. Pomoc ta, świadczona jest głównie w formie zabiegów i ćwiczeń, mających na celu całkowite lub częściowe przywrócenie sprawności ruchowej. Nasi podopieczni oraz ich rodziny uczestniczą także w konsultacjach, wykładach i warsztatach terapeutycznych, których celem jest przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie pielęgnacji osoby porażonej oraz osiąganie przez nią coraz większego stopnia samodzielności ruchowej.

Wczoraj i dziś – tak się zmienialiśmy!

Wszystkie lata naszej działalności obfitowały w wiele zmian i wydarzeń na poziomie organizacyjnym oraz życia wszystkich osób związanych Axis i Akson. Często nie pamiętamy już o tym jak wiele się zmieniło i ile kosztowalo to pracy.  Jednak porównanie zdjęć tych samych pomieszczeń i ścian naszego ośrodka na początku drogi i obecnie pozwala nam lepiej uświadomić sobie drogę, którą przeszliśmy.

Prof. Gerwazy Świderski

Osobą bez której wsparcia i inspiracji nie byłoby możliwe powstanie Axis i Akson w obecnym kształcie  jest nasz patron, i przyjaciel – prof. dr hab. n. med. Gerwazy Świderski. Czołowy  światowy specjalista w zakresie leczenia urazów rdzenia kręgowego już w 1951 r. wyłonił nową gałąź medycyny – SPONDYLOLOGIĘ – czyli naukę zajmującą się kręgosłupem.

Z inicjatywy prof. Świderskiego w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych powstało Światowe Towarzystwo Spondyliatryczne. Od 1973 r. działa Polskie Towarzystwo Spondyliatryczne, którego członkiem jest od początku.
Przy znacznym udziale prof. Świderskiego już w 1991 r. powstała we Wrocławiu pierwsza w świecie Samodzielna Klinika Chorób Kręgosłupa.

Jedna z pionierskich operacji Prof. Świderskiego

NASZE PUBLIKACJE

„Nie zatrzymuj się”

Album podsumowujący 20 lat doświadczeń leczenia urazów kręgosłupa we Wrocławiu

Dzielimy się doświadczeniem!

album okladkaWydany album 20-lecia naszej działalności, upamiętnia „pionierski” okres powstawania i rozwoju naszego Zakładu, ukazuje proces, który w dzisiejszych czasach mógłby trwać zdecydowanie krócej. No cóż, dziś wiedza rozprzestrzenia się z prędkością Internetu. To nad czym pracowały pokolenia przekazywane jest w ciągu kilku minut a nasza publikacja może dotrzeć wszędzie drogą elektroniczną. Z nadzieją, że obudzi ciepłe wspomnienia wszystkim polecam jej lekturę.

Stefan Okurowski

Pobierz nasz Album

Nie zatrzymuj się”

Porażenia po urazach kręgosłupa

Poradnik dla pacjentów ich rodzin i opiekunów
Poradnik 2Przekazujemy Poradnik, mając nadzieję, że będzie pomocny w opiece, usprawnianiu oraz w rozwiązywaniu problemów dnia codziennego. Przed zakupem, prosimy o kontakt telefoniczny 71 799 89 70, bądź mailowy aksonaxis@wp.pl, w celu sprawdzenia dostępności Poradnika, jego koszt to 30 zł. W przypadku wpłaty na konto należy doliczyć kwotę 14 zł (koszt wysyłki), a następnie podać drogą e-mailową dokładnych danych adresowych do wysyłki poradnika oraz załączyć potwierdzenia dokonania przelewu.

Dane do przelewu:

AXIS” Stowarzyszenie Pomocy dla Chorych po Urazie Rdzenia Kręgowego
BIG BANK S.A. MILLENIUM
95 1160 2202 0000 0000 1622 3120

POMAGAMY DZIĘKI POMOCY INNYCH

Opisana działalność stała się możliwa dzięki przekazaniu nam w użytkowanie przez Władze Miasta Wrocławia budynku przy ul. Bierutowskiej 23. Obiekt ten przejęliśmy w stanie, który wymagał przeprowadzenia gruntowego remontu oraz przystosowania do potrzeb lecznictwa i rehabilitacji osób poruszających się na wózkach.
Dzięki ofiarności członków Stowarzyszenia, władzom samorządowym oraz sponsorom rozumiejącym potrzeby ludzi dotkniętych porażeniem, udało nam się w latech 1992-2007 wykonać wiele prac adaptacyjnych i remontowych.

CHCESZ POMÓC? KLIKNIJ!