W kwietniu 2016 roku Stowarzyszenie AXIS i Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia (DOLFROZ) zawarły z Nicholl`s Spinal Injury Foundation (NSIF) umowę zapewniającą finansowanie projektu „walk-again”. Umożliwi to przeprowadzenie II etapu eksperymentalnej terapii rdzenia kręgowego z udziałem dwóch kolejnych pacjentów w latach 2016-2020. W ramach umowy planowane jest sfinansowanie przez NSIF kosztów realizacji II etapu projektu za pośrednictwem:

Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia (DOLFROZ) – w zakresie zabiegów medycznych,
Stowarzyszenia AXIS – w zakresie pozostałych działań (rekrutacja pacjentów, rehabilitacja przed i pooperacyjna itp.).
Rekrutacja kandydatów do udziału w projekcie eksperymentalnej terapii rdzenia kręgowego jest prowadzona wyłącznie poprzez stronę internetową: https://walk-again-project.org/.