Pani Doktor.
Z okazji  urodzin, prosimy przyjąć życzenia zdrowia i nieustającej, 
nadal pełnej podziwu kondycji.
Wszystkiego co dobre i miłe,
co kryje się w Pani rozumieniu  szczęścia rodzinnego i spełnienia w życiu.
Niech wszystko, co piękne i upragnione się spełnia.

pacjenci, pracownicy i podopieczni                                                                                                 
Stowarzyszenia AXIS  i  Zakładu Rehabilitacji Leczniczej AKSON