Są chwile i ludzie, których się nie zapomina

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że w dniu 23.04.2018 r. odeszła od nas

Alicja Szuster

Zawsze życzliwa, uśmiechnięta i gotowa do pomocy

Będziemy o niej pamiętać

Rodzinie ś. p. Alicji wyrazy współczucia składają
pracownicy i pacjenci Zakładu Rehabilitacji Leczniczej „Akson”
oraz Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Pomocy dla Chorych
po Urazach Rdzenia Kręgowego „Axis”

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 26.04.2018 r. o godz. 12:00
na cmentarzu przy ul. Kiełczowskiej 90 we Wrocławiu