Nasza działalność jest czytelna i przejrzysta.

Zgodnie z ustawą każdego roku przygotowujemy sprawozdania finansowe, w których  podsumowujemy to, jak wykorzystaliśmy zgromadzone i powierzone nam  środki. Poniżej znajdziecie Państwo wszystkie dotychczasowe – zaakceptowane przez zarząd i walne zgromadzenie – dokumenty, które potwierdzają wiarygodność naszej organizacji.

Sprawozdania finansowe za rok 2015

Bilans 2015

Rachunek wyników 2015

Sprawozdanie Zarządu za 2015

Sprawozdania finansowe za rok 2014

Bilans 2014

Rachunek wyników 2014

Sprawozdanie Zarządu za 2014

Sprawozdania finansowe za rok 2013

Bilans 2013

Rachunek wyników 2013

Sprawozdanie Zarządu za 2013

Sprawozdania finansowe za rok 2012

Bilans 2012

Rachunek wyników 2012

Sprawozdanie Zarządu 2012

Sprawozdania finansowe za rok 2011

Bilans 2011

Rachunek wyników 2011

Sprawozdanie Zarządu 2011

Sprawozdania finansowe za rok 2010

Bilans 2010

Rachunek wyników 2010

Sprawozdanie Zarządu 2010

Sprawozdania finansowe za rok 2009

Bilans 2009

Rachunek wyników 2009

Sprawozdanie Zarządu 2009